Zediments mission

Zediment tilbyder avancerede, omkostningseffektive sedimentations-undersøgelser af renseanlæg og regnvandsbassiner. Missionen er at gøre vandselskaber i stand til at optimere deres forretning gennem viden om deres reelle, tilgængelige kapacitet, så de kan tilpasse deres drift på baggrund af præcise, sammenlignelige og sporbare data.

Historien bag Zediment

Teknologien baner vejen til bæredygtige løsninger

Aarhus Vand, et af Danmarks førende vandselskaber, søger altid efter at innovere ved at skabe bæredygtige løsninger til vandsektoren. I 2018, i et af deres initiativer til at inddrage avanceret teknologi i deres anlæg, gik de sammen med Blue Ocean Robotics om projektet ReWater Robotics. Her udforskede de mulighederne for at optimere vandselskabernes drift ved hjælp af automatisering og robotificering på renseanlæg. De ville finde løsninger, der hjælper vandselskaber med at blive så bæredygtige og effektive som muligt, og samtidig sikrer et endnu bedre arbejdsmiljø for medarbejderne på anlæggene.

Under spilde- og regnvandets overflade finder man en af truslerne til vandselskabernes optimale drift. En væsentlig trussel, der mindsker anlæggets kapacitet... Akkumulering af sediment. For at optimere driftskapaciteten og sedimentoprensningsprocessen, ønskede Aarhus Vand en ny metode til at måle sedimentet.

Synergien mellem to stærke partnere skabte en innovativ løsning

I forbindelse med ReWater Robotics projektet mødte Aarhus Vand den danske ingeniørvirksomhed EIVA, og der begyndte løsningen at vise sig – en metode til at måle kapacitet og visualisere sediment præcist og effektivt.  

Udviklingen af denne løsning var mulig takket ekspertisen i de to virksomheder. EIVA specialiserer sig i teknologiske løsninger, der giver deres kunder ”øjne under vand”. Med over 40 års ekspertise inden for software og hardware til havbundsopmåling, udviklede EIVA en specialløsning til opmåling af renseanlæg og regnvandsbassiner baseret på avanceret teknologi inden for sejlende droner og scanninger over og under vandspejlet. Mens Aarhus Vand, som et førende vandselskab med erfaring i at inddrage innovative løsninger i deres anlæg, bidrog med deres brancheekspertise, ved at sikre at løsningen er optimalt tilpasset til vandselskabernes behov. Dette samarbejde medfører, at scanningen sker effektivt, og løsningen leverer de relevante data og ydelser. 

Overbliksbillede af 3D-modeller fra en scanning udført af Zediment på et renseanlæg

Klare fordele i grumset vand

Allerede ved første prototypeforsøg i 2020 viste løsningen sig at være en succes. Med en dronescanning kan man på kort tid lave millioner af præcise punktmålinger af sediment-niveau, som dækker alle områder af bassinet. Denne nye metode giver dermed et langt mere retvisende billede af sediment-niveauet, end de traditionelle, manuelle måder at måle det på.

På grund af løsningens tydelige fordele, valgte Aarhus Vand og EIVA at gå sammen om at sejle den ud i markedet – ved at skabe et joint venture. Først gjorde de to virksomheder løsningen klar, så den kunne tilbydes til vandselskaberne – og i 2021 kom den på markedet, som Zediment ApS.

Højteknologisk og omkostningseffektiv måling af kapacitet og kortlægning af sediment  

Kort sagt anvender Zediment en sejlende drone til at scanne regnvandsbassiner og procestanke på renseanlæg – og producerer dermed en 3D-model, som leveres i en rapport over anlæggets eller bassinets kapacitet.

Zediment gør dermed vandselskaber i stand til at optimere deres forretning, ved at de kan tilpasse deres drift på baggrund af præcise, sammenlignelige og sporbare data, opsamlet med denne højteknologisk, omkostningseffektiv scanning. På den måde har man præcise data på sin kapacitet i renseanlæg eller regnvandsbassiner.

Zediment skaber værdi for vandsektoren – Besparelser og bæredygtighed

Den løsning, som Zediment tilbyder til vandselskaber og andre operatører i vandsektoren, er ikke set før i branchen. Men fordelene er nok til, at Zediment allerede sejler stærkt frem på markedet. Efter at have udført en række succesfulde opmålinger af flere forskellige anlæg og bassiner, er Zediment blevet mødt med stor interesse fra vandselskaberne. Dette skyldes, at Zediments løsning skaber værdi for vandsektoren på flere forskellige måder:

  • Sikre driftsbesparelser

Driftsoptimering og målrettet oprensning giver besparelser i vandselskabernes forretning. De detaljerede og nøjagtige rapporter og 3D-modeller leveres til en pris, der hurtigt tjenes ind gennem besparelser på driften.

  • Mindske risici for miljøbelastning

For at sikre at spildevand ikke udledes til miljøet fra eksempelvis overløb eller bundvending, inden det er blevet renset, har vandselskaber brug for at optimere deres drift, sikre optimale renseprocesser, etablere tilstrækkelig bufferkapacitet til højbelastningsperioder, samt planlægge i forhold til kendte belastningsforøgelser. Det kan Zediment hjælpe med ved at måle den reelle kapacitet i renseanlæg og regnvandsbassiner.  

  • Blive en del af fremtidens vandsektor

Den teknologiske transformation af vandsektoren vil øge behovet for højpræcisionsdata til procesmodeller og andre digitale værktøjer. 

  • Støtte op om bæredygtighed

Spildevandshåndtering er under stort pres, da der bliver flere og flere mennesker på kloden, og der sker en massiv bevægelse fra land til by. Der er brug for, at vandselskaber overalt gør en aktiv indsats for at støtte op om bæredygtighed, for at opnå FN’s verdensmål om blandt andet rent vand, bæredygtige byer og livet under vand.  

Zediments sedimentations-undersøgelser hjælper vandselskaber med at håndtere spildevand med mindst muligt klimaaftryk og med størst mulig miljøeffekt. Vi tænker bæredygtighed ind i alle vores produkter og ydelser.

6 - Clean water and sanitation11 - Sustainable cities and communities13 - Climate action14 - Life below water

Vil du gerne kigge dybere ned i Zediment?

Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde. Enten ved at udfylde kontaktformularen her eller ringetil os på tlf. 2060 7374.

Tak for at række ud – Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Det ser ud til, noget gik galt, da formen blev afsendt. Prøv venligst igen.